දැන ගියොත් කතරගම, නොදැන ගියොත් අතරමග… මේ වචනවල තේරුම් ඔබ දන්නවද?

 

ඔය කටකමසිරියාවක් නැතුව කතා කරන උන්දෑ කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔය වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා ටක්කෙටම මොකක් හරි කෙබරයක් ඇදබායි. අපි නොදන්න මොණරතැන්න! ඔය වගේ වර්ඩ්ස් විසිකරන ඩෑල්ස් එකකින් හැබැයි අපිට අලුත් වර්ඩ්ස් එහෙම වුනත් ඉගෙන ගන්ඩ පුලුවන් ඕං! එහෙනං ‍තෝරලා බලමුකෝ ඔහේලත් මේ වචනවල තේරුම නිච්චියටම දන්නවද කියලා!
 

[viralQuiz id=17]
 
Image Sources – indiamart.com, mcdlegalfirm.com, phoenixnewtimes.com, petiquettedog.com, inparis.blogs.france24.com, cosupport.com, livescience.com, espectaculos.televisa.com, pictures11.ru, kid101.com, peggyjeanspies.liftdiv.com, peggyjeanspies.liftdiv.com, edition.cnn.com, thebertshow.com, youtube.com, dissolve.com, livingheritage.org, entrepreneur.com, entrepreneur.com, kayeailene.wordpress.com, osreformados.com, hdwallpapernew.in, quotesideas.com, babynames.lk, athavaneng.com, and gossip-lanka.com
 

ඔබේ තේරීම share කරගන්න


කැමතිද? අකමැතිද?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid